Jyderup Gymnastik

Generalforsamling

Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.30

16 deltagere – de 8 var udover bestyrelsen

 

1.      Valg af dirigent/Stemmetæller

Bestyrelsen foreslår Helle Kristiansen.

Helle Kristiansen blev valgt.

Helle indleder med at byde velkommen og meddele, at indkaldelsen til generalforsamlingen har været offentliggjort tidsnok, nemlig den 170117 i Jyderup Posten, FB, Hjemmesiden . Deadline er overholdt.

Der skal vælges to stemmetællere i tilfælde af der skal stemmes: Jon Aspe og Lasse Baarupdahl vælges.

 

2.     Formandens beretning for det forløbne år

Formand Finn Haulrich læser retningen op – se bilag.

Efter beretningen stilles der spørgsmål om, om der efter event ved f.eks. jul, kan ses at der er tilmelding tilgang – der var fremgang af tilmeldinger.

 

 

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Fungerende kasserer Lone Hansen fremlagde det reviderede regnskab – se bilag.

Der var følgende kommentarer:

Lidt færre medlemmer i år – note 1

Persontilskud fås fra kommunen kr. 220 pr. medlem under 25 år

Kursusrefusion: maks 30.000 om året fra kommunen – tidligere 40.000

Flere sponsorer i år.

Samlet overskud på kr. 48.330,08

 

4.     Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

5.     Bestyrelsens plan for det fremadrettede arbejde

Bestyrelsen vil i kommende år gøre mere for seniortræningen og det er allerede planlagt at der sendes instruktør afsted på kursus i Smart træning, som er speciel træning til ældre med koordination, bevægelse m.v.

Herudover vil foreningen i kommende sæson kunne tilbyde Jumping Fitness og TRX-træning.

 

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er:

-          Finn Haulrich – Vil gerne fortsætte

-          Jytte Rasmussen – Vil gerne fortsætte

-          Kim Poder Westh – Vil gerne fortsætte

-          Kjeld Kallenbach – ønsker ikke genvalg

Jytte vil gerne forslå Susanne som er tilstede ved generalforsamlingen om at stille op til bestyrelsen.

Susanne vil på nuværende tidspunkt ikke have en bestyrelsespost, men vil gerne være suppleant.

 

 

7.      Valg af suppleanter

Ida ønsker ikke at fortsætte som suppleant

Anders vil gerne stille op som bestyrelsesmedlem

Kjeld vil gerne stille op som suppleant

Susanne Jensen vil gerne stille op som suppleant

Herefter består bestyrelsen af:

Finn Haulrich, Jytte Rasmussen, Steen Olsen, Kim Poder Westh, Thomas Frederiksen, Anders Kjeldgaard, Charlotte Madsen.

Suppleanter: Susanne Jensen og Kjeld Kallenbach.

8.     Valg af revisor, på valg er:

-          Gert Duus

Gert vil gerne tage 2 år til J

 

 

9.     Eventuelt

Finn Haulrich kunne fortælle, at der er bestilt en  flik flack træner samt at der indkøbes trampoliner og TRX-seler.

Herudover kom der følgende forslag fra forsamlingen:

Forslag om Fri Leg – DGI

Bedsteforældre/børnebørn hold

Hjemmesiden er uoverskuelig – ønske om mere overskuelighed.

Ønske om gymnastik/bevægelse udenfor til ældre 60+ - se om der noget i DGI regi (Elli Brøns Madsen)

Evt. bruge den motionssti der skal etableres i Drivsåtskoven.

Ønske om at arrangementer i hallen ikke ligger på samme træningsdage.

Helle: Passe på at det ikke er tordenskjoldssoldater der skal trække

 

Helle afsluttede generalforsamlingen med at takke den siddende bestyrelse.

 

Tak til Helle for at være dirigent.

Referent Charlotte Madsen